Par projektu

Ideja. Projekts aizsākās ar ideju fotosesijās atklāt cilvēku dzīvesstāstus, emocijas un sajūtas, kas saistītas ar viņu ķermeni un pagātnes pieredzi. Līdztekus tam radās sapnis par tādas platformas izveidošanu, kur publicēt izveidoto saturu, tādā veidā nodrošinot, ka projekts “nepazūd” sociālo tīklu laika līnijā, bet ir viegli atrodams un vienmēr pieejams. 

Nepilnības. Gandrīz katram no mums neatņemama dzīves sastāvdaļa ir mediji – tie veido mūsu skatījumu par pasauli un, nenoliedzami, arī par mums pašiem. Laika gaitā mēs sākam sevi salīdzināt ar pārspīlētajiem ideāliem, ko projicē mediju saturs, kas, savukārt, var nopietni ietekmēt pašvērtējumu. Projekta ietvaros fotosesijas tiek veiktas ar cilvēkiem, kuri sevī redz kādas ķermeņa nepilnības vai trūkumus un kuri tādēļ šobrīd saskaras vai agrāk ir saskārušies ar grūtībām. Iegūtie attēli, kuros modeļi atklāj paši sevi, strādā kā iedrošinājums neslēpt un nekaunēties par pagātnes vai tagadnes pieredzes liecībām uz sava ķermeņa, bet gan parādīt to pozitīvā noskaņā – ar mīlestību pret sevi un vēstījumu par sevis pieņemšanu. 

Mērķis. Projekta virsmērķis ir popularizēt ķermeņa pozitīvisma tematu un veicināt ķermeņa “nepilnību” vai “trūkumu” normalizēšanu, kā arī lauzt stereotipus par to, kas ir “normāls” ķermenis. 

Formāts. Ar Covid saistīto ierobežojumu dēļ 2021. gada martā nebija iespējams veikt fotosesijas klātienē, tādēļ šim projektam ir unikāls formāts – attēli ir uzņemti kontrolēta pašportreta veidā, fotosesiju vadot attālināti platformā Zoom. 

Nākotne. Projekts tiks attīstīts dažādos citos formātos – studijas fotosesijas, fotostāsti, tabu tematu un citu segmentu veidošana.

Pateicības. Īpašu un sirsnīgu paldies vēlos teikt drosmīgajiem modeļiem par atklātību, profesionālajiem pasniedzējiem par padomiem un mīļajiem draugiem un ģimenei par atbalstu. Kā arī Andrim Knopkenam par šīs mājaslapas izveidošanu – paldies, ka projektam devi mājas.

Fotoprojekts “ATKLĀJ SEVI” izstrādāts 2021. gada martā.